In verband met het faillissement van Tinker Travel B.V. worden de crediteuren verzocht hun schuldvordering gespecificeerd en onder overlegging van bewijsstukken bij de curator in te dienen.

Curator:
Mr K.J. Willemse
Postbus 3045
2001 DA Haarlem
info@willemsevanpoorten.nl